Kot starš ali skrbnik morate otroku zagotoviti pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in ne nazadnje še usposobitev za samostojno življenje in delo. Ob tem se pojavi zelo pomembno vprašanje, kdaj je otrok dovolj samostojen in zanesljiv, da ga lahko pustite samega doma. Nikjer ne boste našli enoznačnega odgovora na to vprašanje. Kljub temu pa smo vam pripravili nekaj izjemno dobrih informacij in nasvetov, kdaj lahko svojemu otroku zaupate ključe od stanovanja.

Najnižja starostna meja je deset let

Strokovnjaki so enotnega mnenja, da mora biti otrok star najmanj deset let, da ga lahko pustite samega doma. Še bolje pa je, da je kakšno leto ali dve starejši. Ključno vlogo pa ne igra samo starost, temveč tudi otrokova zrelost in sposobnost presoje.

Ko je pri otroku v dovolj veliki meri potešena potreba po varnosti, se v njem prične učinkoviteje oblikovati tudi občutek moči in veljave. Vzporedno s tem se mu krepi samopodoba in samozavest. Tedaj v ospredje stopa potreba po samostojnosti, ki iz dneva v dan postaja vse močnejša.

Potrebna otrokova znanja

Preden svojega otroka pustite samega doma, preverite še nekatera nujno potrebna znanja. Otrok mora znati poklicati reševalce ali policijo. Vedeti mora, kako ravnati ob požaru ter se znajti, če zmanjka elektrike. Znati mora uporabljati uro, telefon in prvo pomoč.

Otrok mora znati zakleniti in odkleniti vrata in dobro poznati pot oziroma se znajti, tudi če zaide. Pravilno se mora odzvati tudi na zvonjenje. Če nekoliko dvomite v sposobnosti svojega otroka, ga najprej doma samega pustite zgolj navidezno.

Dobro poskrbite za varnost otroka

Če želite, da se bo otrok sam doma povsem varno počutil, naj se nauči dobro uporabljati telefon. Kadar bo potreboval pomoč, vas bo lahko poklical po telefonu. Če vas ali drugega družinskega člana ne bo mogel priklicati, ga navadite na to, naj gre do katerega od sosedov in pri njih prosi za pomoč.

Otroka skrbno poučite tudi o tem, da naj ne odpira vrat neznanim osebam, ne glede na to, kaj mu obljubljajo. Otroka pa morate poleg primernega vedenja in znanja pripraviti še na prevzemanje odgovornosti. Ko bo imel otrok vse troje, se bo odlično znašel, tudi ko vas ne bo poleg. Zlasti pa se zavedajte, da je usvajanje tega v veliki meri odvisno od vas, saj se otroci na sploh učijo iz zgledov. Vaše rutine prevzemajo, čeprav se tega mogoče ne zavedate.

Otroku napišite seznam domačih opravil

Ko ugotovite, da je skrajni čas, da je vaš otrok lahko nekaj časa sam doma, je zlasti pomembno, da mu pripravite tudi seznam nalog, ki jih bo v tem času mogel opraviti. Seznam napišite na list. Če nalog ne opravi, ga ne morete pustiti povsem samega.

Na seznam hišnih opravil lahko vključite sesanje, urejanje otroške sobe in drugih prostorov, odnašanje in razvrščanje smeti, pripravo kosila. Otrok se v tem času lahko loti tudi šolskih obveznosti. Poskrbi naj za vse domače živali. Lahko si pripravi malico. Ne nazadnje mu omogočite, da lahko počne tudi stvari, ki so mu ljube, na primer pleše, igra na inštrument, riše. Nikakor pa ne dovolite, da bi vaš otrok v času, ko je sam doma, samo posedal pred televizorjem ali računalnikom.

Preprost test za ugotavljanje otrokove samostojnosti

Ali je vaš otrok dovolj zrel, da nekaj časa ostane sam, lahko ugotovite na res preprost način. Pri roki imejte peščeno uro. Ko bo otrok od vas zahteval pozornost, medtem ko opravljate pomembno delo, mu povejte, naj počaka minuto. V tem hipu obrnite peščeno uro. Ko mine minuta časa, končajte opravilo in v naslednji minuti naj otrok dobi vašo pozornost. Če je otrok v miru brez nadlegovanja počakal minuto, je to dober znak, da ga lahko pustite nekaj časa samega doma.

Kdaj ste pustili vašega otroka prvič doma samega? Ali ga je bil strah ali se je veselil? Zaupajte nam več v komentarjih 😊.