Starši morajo svojega malčka pozorno poslušati že v prvih mesecih njegovega življenja. V začetku njegove besede vsekakor niso popolne, kljub temu pa so dovolj jasne in razumljive za okolico. Malček govora ne podeduje, podeduje pa konstitucijo govornega mehanizma. Če na primer v družini nekdo zamenjuje glasove, govori skozi nos ali pa šušlja, je možno, da bo  tudi otrok začel posnemati takšen govor.

Najpomembneje je, da otroku ponudite dober model govora. Otroka morate naučiti posnemanja dejanj. Izbirajte slikanice brez večjih detajlov. Berite mu in mu postavljajte vprašanja ‘Kaj je to?’.

Prvi dve leti otroka spodbujajte k izgovarjavi samoglasnikov in kombinacije soglasnikov s samoglasniki

V prvih dveh letih otrokovega življenja je pomembno, da z njim vadite izgovarjavo samoglasnikov ter kombinacije soglasnikov s samoglasniki. Z otrokom se sporazumevajte preprosto in jasno. Postopoma širite besednjak s pravilnimi slovničnimi oblikami.

Otroku dajte možnost, da pripoveduje o sedanjih in preteklih dogodkih. Pri treh letih ali pri treh letih in pol bi moral vaš otrok pravilno izgovarjati glasove p, b, t, d, k, g, m, n, f, v, h, l, a, e, i, o, u; glasove s, z, c, š, ž, č, r, l pa se lahko tolerira nekje do petega leta otrokove starosti.

Pri težavah pri otrokovem govoru čim prej ustrezno odreagirajte

Če pri svojem otroku opazite, da jeclja, se pri govoru zaletava, če so njegovi stavki nezadostno razviti, čim prej ustrezno reagirajte. Če je vaš malček za terapijo pri logopedu še premajhen, boste vseeno dobili zelo koristne nasvete, kaj storiti in kako na najučinkovitejši način pomagati otroku.

Še preden otroka vpišete v šolo, je treba obvezno preveriti tudi njegovo orientacijo v prostoru, razumevanje pojmov desno-levo, glasovno analizo ter sintezo, izostrenost fine motorike, ne nazadnje še pojme barv, števil.

Naredite si koledar govorno-jezikovnega razvoja otroka

Prav vsaka družina bi morala za vsakega od otrok imeti koledar govorno-jezikovnega razvoja, in sicer od rojstva do sedmega leta starosti. Na ta način starši svojemu otroku lahko zagotovijo najboljši začetek razvoja govora in jezika. Ko se pojavi potreba, z njim obiščejo primernega strokovnjaka – logopeda.

Med seboj ne primerjajte otrok iste starosti

Veliko staršev neredko svojega otroka primerja z drugim otrokom iste starosti, ki je začel hitreje pravilno izgovarjati besede. Tega nikakor ne počnite. Vsak otrok je namreč osebnost zase. Pri vsakem od otrok motorika govornih organov ni enaka. En otrok na primer pravilno izgovarjavo glasu R vzpostavi že po nekaj srečanjih pri logopedu, drugi potrebuje bistveno več časa.

Najpomembneje je, da ste kot starš pri tem vztrajni, potrpežljivi in da svojega otroka pred vsakim obiskom logopeda dobro pripravite. Dobro sodelovanje s terapevtom vedno obrodi odlične rezultate.

Prva ocena o potrebnosti logopedske obravnave

Prvo zdravniško oceno o potrebnosti obravnave s strani logopeda podajo pediatri na sistematskem pregledu otroka, ko je star tri leta. Večina od otrok pa je k logopedu napotena po pregledu pri petih letih. V tem obdobju se namreč govorne težave praviloma že precejšnje ter zato zahtevajo veliko temeljitejšo obravnavo in več treninga v primerjavi z zgodnejšo obravnavo otroka.

Izjemno pomembno je, da se v času obiskovanja logopeda s svojim otrokom veliko pogovarjate, ga primerno spodbujate pri govoru, mu veliko in pravilno berete. Poslušanje namreč izjemno dobro vpliva na razvoj govora in ne nazadnje še na pomnjenje besed, pridobivanje ritma ta govor in trening besed.

Ali imate izkušnje z logopedi? Delite vaše izkušnje z drugimi mamicami 😊.